شهرزاد عزیز لطف کرده و مصاحبه چلچراغ رو

قرار داده در این آدرس :

http://monaborzouee.persianblog.ir/post/4

ممنونم :)

________

___

____

  ___

___

____

 از سه گروه بسیار دلخور میشوم .. آنها که نمی توانند بر نفسشان غلبه کنند و کتابی از من قرض میگیرند که نمیخوانند و هرگز هم پس نمی دهند..

 آنها که نمی دانند " می خواهم تنها باشم" یعنی چه...

و آنها که حراف هستند مخصوصا پشت تلفن :)

 

 _

_

ساختن این قبیل شایعات ذهن بیماری میخواهد..

اینها در خلوتشان  چطور با خودشان

کنار می آیند؟

_____

  ___

 ___

___

____

نمیدونم چرا هر جا رسیدم ..

تو قبل از من از اونجا رفته بودی..

تو دوسم داشتی همیشه از دور...

ولی چیزی به من نگفته بودی ...

 

تو..

پشت شیشه ..

واسم صبر کردی .. نرفتی زود، طولش دادی عمدا..

دلم میخواست از تو میگرفتم یه فرصت : واسه دستاتو گرفتن..

 

من بعد از اون شب .. پشت هر پنجره ای باشم ..

یاد تو می افتم ..

حتی وقتی دست تکون می دادی واسم.. خداحافظ نگفتم...

 

شلوغه دورم اما.. بی تو دنیام..

دوباره ساکت و دلگیر میشه...

نمیدونم چرا قطار میره!..........

همیشه واسه " گفتن" دیر میشه

 

___

ازآلبوم یک اتفاق خوب .. براساس ملودی آقای مدرس نوشتمش.

/ 0 نظر / 18 بازدید