گل نیلوفر تنها و غمگینم
گلوم می سوزه باز از بغض سنگینم
تو این بارون و مه تو این شبه پاییز
تو برکه عکس چشمات و نمی بینم

پی چشمای تبدار تو می گردم
ببخشم! عاشقم ! دیوونگی کردم!
نگو از لحظه ی دیدار بیزاری!
که دیدم توی مشتت قاصدک داری!............

/ 0 نظر / 5 بازدید