من
این خدا را با تو قسمت میکنم
باران
پس میشود گاهی صدایت مال من باشد ؟؟؟
........

ــــــــ 3 تا پله ؟
نه ! برو بالا

ــــــــــــــــــ 10 تا ؟
برو بالاتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 تا ؟! 1000 تا ؟؟؟؟؟


برو بالاتر خیلی بالاتر ... برو اون بالا و بشین جای ماه!
این پایین پر از فانوسه ولی اون بالا فقط یه ماهه! برو بالا و بشین جای ماه....بذار انعکاس چهره ت بیفته توی دل دریا و رود و برکه.........


مهتاب دست و دل بازه ...... تصویرشو به همه ی ابای زلال هدیه میده.........
هم به دریا ...........
هم به یه کاسه ی کوچیک اب تو دستای یه بچه ی تشنه...

برو بالا ..... خیلی بالاتر .

.............


/ 0 نظر / 8 بازدید