خدایا

فَقالوا َعلیَ الله ِ توکلنا رَبنا لا

تجعلنا فِتنةً للقوم ِالظالمین

پس گفتند : خدایا بر تو توکل کردیم.

پروردگارا ما را برای قوم ستمگر

وسیله ی آزمایش قرار مده.

سوره ی یونس آیه ٨۵

 

/ 0 نظر / 28 بازدید