روزها رفتند و من ديگر
خود نمي دانم كدامينم!
آن منِ سرسختِ مغرورم
يا منِ مغلوبِ ديرينم.........فروغ فرخزاد./ 0 نظر / 7 بازدید