این پست رو در جواب ایمیل یکی از دوستان مینویسم........

به نظر من :
شاعر**
دروغگو نیست ولی میتونه بازیگر خوبی باشه ........من میتونم تظاهر کنم به حسی که تا به حال نداشتمش
میتونم داستانی رو ترانه کنم که هرگز اتفاق نیافتاده
و این عمده ترین فرقش با دروغ اینه که قصد من فریب شنونده نیست
بلکه فقط تقسیم یه حس خوب یا تلخ با مخاطبه......... شاعر باید بتونه در قالب هر نقشی بره و باور پذیر بازی کنه.....


وباید عرض کنم بله ، هم دروغگو و هم بازیگر هر دو میتونن تاثیر گذار باشن.....


...................................


**
توضیح این که من با توجه به سابقه و تجربه م هنوز خودم رو شاعر نمیدونم......... این مطالب رو از زبان کسی نوشتم که الان فقط داره مشق شعرو ترانه میکنه و هیچ
ادعایی نداره.

/ 0 نظر / 6 بازدید