تاب مي آورم اين سيلي را
خشمش اينبار بميرد شايد!
ميرود اما باز
پي آزردن من مي آيد
نفرين به غرورم
نفرين!
كاش زانو بزنم
با شكستم ، اشكم ، آهم
عقده اي بگشايد
كاش!
زانو بزنم...


/ 0 نظر / 6 بازدید