بعضی وقتا میدونی داری خواب می بینی ولی انقد خوابت قشنگه که وقتی مامانت صدات میکنه که بیدار شی،میگی بیدارم بیدارم...بعد پتو رو میکشی رو سرتو میپرسی:کجا بودیم؟؟!؟

بعضی وقتا میدونی که مجازات تکرار اسمش محرومیت و مرگه، ولی انقد اسمش قشنگه که میری بالای بلندترین کوه وبا حداکثر توانت صداش میکنی ومیپرسی تو ام همینقد دوسم داری؟!؟

بعضی وقتا میدونی دروغ میگه ولی انقد دروغاش قشنگه که باورش میکنی و واسه اینکه بازم گولت بزنه،لبخند میزنی ومیپرسی خوب،دیگه چی؟!؟

بعضی وقتا میدونی که دیگه هیچ وقت نمی یاد ولی انقد چشماش قشنگه که بعد اون به هیچکی نگاه نمیکنی،حتی به انعکاس تصویر خودت تو چشمای بقیه،عوضش میری جلوی پنجره و میپرسی یعنی الان کجاست؟!؟

همیشه منتظری،همیشه زود باوری،همیشه محرومی،همیشه توخواب و رؤیایی،

باش چون

هر کسی عاشق نمیشه

/ 3 نظر / 7 بازدید
morvarid

دور از نشاط هستی و غوغای زندگی / دل با سکوت و خلوت غم خو گرفته بود / امد سکوت سرد و گرانبار را شکست/ امد صفای خلوت اندوه را ربود / امد به این امید که در گور سرد دل / شاید ز عشق رفته بیابد نشانه ای / او بود و ان نگاه پر از شوق و اشتیاق / من بودم و سکوت و غم جاودانه ای / امد مگر که باز در این ظلمت ملال / روشن کند به نور محبت چراغ من / باشد که من دوباره بگیرم سراغ شعر/ زان پیشتر که مرگ بگیرد سراغ من / گفتم مگر صفای نخستین نگاه را / در دیدگان غمزده اش جستجو کنم / وین نیمه جان سوخته از اشتیاق را / خاکستر از حرارت اغوش او کنم / چشمان من به دیده او خیره مانده بود / رخشید یاد عشق کهن در نگاه ما / اهی از ان صفای خدائی زبان دل / اشکی از ان نگاه نخستین گواه ما / ناگاه عشق مرده سر از سینه برکشید / اویخت همچو طفل یتیمی به دامنم / انگاه سر به دامن ان سنگدل گذاشت / اهی کشید از حسرت که :این منم / باز ان لهیب شوق و همان شور و التهاب / باز ان سرود مهر و محبت ولی چه سود / ما هرکدام رفته به دنبال سرنوشت / من دیگر ان نبودم و او دیگر "او" نبود............فریدون مشیری.

ali xxl

harfatam maese khodeto sherat mahsharan _ghadre khodeto bedoon