تو سفر يه فرشته ي كوچولوي چهار پنج ساله ديدم... بلافاصله ازش عكس گرفتم! داشت قرآن ميخوند و با وجود ابراز احساسات من سرش و از خوندن بلند نميكرد. همش فكر ميكردم نكنه عكسارو ظاهر كنم و تو عكسا نباشه!... مثِ همه ي فرشته ها كه توي عكسا نامرئي ميشناذان گفت
قبول باشه

/ 0 نظر / 5 بازدید