L'horizon imprenable

حرکت به قصد نوشتن حرکتی ست خلوت گزین

آیا نگارش بیان این تنهایی ست؟

آیا نگارش بدون تنهایی و تنهایی بدون نگارش ممکن است؟

آنکه مینویسد به واسطه ی واژه با تنهایی خود پیوند دوباره می بندد..

چه کسی جرات میکند در پهنه ی کویر کلام را به کار گیرد؟ کویر تنها فریاد را

پاسخگوست.. فریاد نهایی را.. در همان دم توسط سکوت احاطه شده که از آن نشانه

پدیدار خواهد شد .. چراکه هرگز کسی نمی نویسد مگر در حدود نامشخص وجود..

ادموند ژابس

نوشته شده در جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ توسط مونا برزویی|


Design By : Mohsen Sh